Adjectives

Benvinguts a la part pràctica. Aquí hi ha exercicis que et recomanem, de pàgines externes i classificats per temes i nivell de dificultat. Bàsic, mig i difícil.
Quin és el teu nivell? Prova-ho!
Bona sort!


Bàsic

Possesive Adjectives - Ex.1
Possesive Adjectives - Ex. 2
Possesive Adjectives - Ex.3
Possesive Adjectives - Ex. 4
Possesive Adjectives - Ex. 5
Adjectives order - Ex. 6
Adjectives order - Ex. 7
Adjectives order - Ex. 8

Mig difícil


Grammar Quiz - Ex. 9
Adjectives/Adverbs Ex. 10
Adjectives order Ex. 11
Comperative of adjective Ex. 12

Més difícil


Adjectives in order - Exercise 13